BAÇPED -Birey, Aile, Çocuk
Psikoterapileri Enstitüsü Derneği-
toplumda sağlıklı ruhsal gelişime sahip bireylerin, aile
yapısının ve buna bağlı olarak sağlıklı çocuk gelişimi oluşması için psikoloji
ve psikoterapi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak
amacıyla ve alandaki yetişmiş arkadaşlarımızın psikoterapi becerilerini
eğitimlerimiz yoluyla arttırmak amacıyla kurulmuştur.

BAÇPED çatısı
altında psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, nörolog, pediatrist, kadın
doğum uzmanı, uzman psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı meslek gruplarından
oluşan yapımız psikoterapi uygulayıcısı (dinamik yaklaşımlı psikoterapi
uygulayıcısı, destekleyici psikoterapi uygulayıcısı (-supportive terapist-),
Aile danışmanı, aile-çocuk terapisti, cinsel terapist olarak bu alanların
eğitmeni bağlamında sağlıklı birey, aile ve çocuk ruh yapılarının oluşması
amaçlı faaliyetlerin geliştirilmesi için çaba göstermektedir. Bu amaçla
eğitimler düzenlemektedir.Derneğimiz;profesyonellere Aile Danışmanlığı,
Çocuk-Aile Danışmanlığı eğitimleri düzenlemektedir ayrıca toplumdaki ailelerin
gelişimini sağlamak amaçlı  Evlilik Öncesi Bilinçlendirme, Aile’ye,
Anne-Baba ve Çocuk Halk Eğitim ve Seminerleri düzenlenmektedir.